IPO/RIK

Treningstider:

Vi har ingen fast treningsplass, men samarbeider med Sandefjord Hundeklubb.

Ta kontakt ved interesse, Kathinka på tlf. 91623340

Cuba konkurranse ipo3 2

Litt om IPO/RIK:

Vi har i Norge valgt å bruke forkortelsen RIK, eller Regler for Internasjonale Konkurranser.
IPO er i dag verdens største brukshundsport hvor programmet utøves i alle land tilsluttet FCI.
RIK er en samlebetegnelse vi har valgt å bruke i Norge, for alle prøver som hører inn under det internasjonale prøveprogrammet. SchH og BHP var tidligere tilsvarende type program som IPO, det var kun nyanser som skilte disse programmene fra hverandre. IPO, BHP og SchH utføres i dag etter samme regelverk.
IPO er en konkurranse/ prøveform hvor i utgangspunktet alle raser kan delta.
Det er viktig å merke seg at det er først i IPO/SchH/BHP III at man offisielt kaller det konkurranse, IPO/SchH/BHP I og II er kun prøver.
IPO programmet er også det mest brukte instrumentet i verden ved selektering av avlsdyr,
men da selvfølgelig med en annen bedømning/ vurdering enn ved konkurranse og i kombinasjon med en avlskåring.
Det som gjør IPO til en nyansert/ krevende hundesport er de tre forskjellige disiplinene som til sammen utgjør konkurranse- og prøveformen IPO. Disse tre disiplinene er A = Spor, B = Lydighet og C = Bitearbeid.
Alle tre disipliner er i utgangspunktet likeverdige og man må være like god i alle disipliner om man ønsker å hevde seg i denne sporten. I tillegg til IPO som prøve- og konkurranseform, (A, B og C), finnes det også andre og mindre krevende prøveformer innen IPO programmet man kan begynne med. Disse er;

BH/FP eller ferdselsprøve som vi kaller det, er en prøveform som har sin tilhørighet til IPO systemet.
Fra 01.07.01. har det vært et krav til alle hunder som stiller til start i IPO programmet (A,B,C)
om å ha bestått sin BH prøve. Her tester man hundens reaksjoner i miljø,(bymiljø),
i tillegg til hundeførers generelle lydighet og kontroll på sin hund.

SLer en Spor-Lydighetsprøve, dette er en populær prøveform ute i verden. Mange velger å starte i SL før man går videre.

Begynnerprøve
er en annen type prøveform innen IPO systemet, det arrangeres begynnerprøver i alle tre disipliner,
A, B og C. Disse begynnerprøvene har færre momenter i hver disiplin enn i IPO programmet, og anbefales til de som ikke ønsker å «hoppe» rett ut i det.

AD/UHP
eller utholdenhetsprøve er en annen form man kan prøve sin hund i innenfor IPO, dette er en prøve hvor hund skal følge sin syklende fører over en distanse på 20 km. Denne distansen skal gjennomføres på av dommer anvist tid. Under og etter prøven kontrolleres hundens fysiske og psykiske tilstand.

SPH/FH
Sporhund eller fertenhund prufung som det heter på tysk kan være et glimrende alternativ for de som ønsker å prøve sin hund i et internasjonalt sporprogram. Sporene ligner de som man ser på IPO, men er noe lengre med flere vinkler og gjenstander. Det arrangeres også VM for alle land tilsluttet FCI i dette sporhundprogrammet.
Det er verdt å merke seg at prøveformene innenfor IPO programmet faktisk er stambokberettigede titler,
disse tillegges stor betydning ute i Europa. Det er da spesielt IPO 1, 2 og 3 sammen med internasjonal kåring
som er viktig for hundenes avlsverdi, men også BH og UHP er titler av betydning.
Krav som stilles til de som ønsker å trene eller avlegge en IPO prøve;
Hundefører skal ha plettfri vandel samt være medlem av hundeklubb som er tilsluttet NKK.
Hundefører skal også være anbefalt fra klubbens RIK-ansvarlig.
Hundefører skal ha deltatt på og gjennomført RIK-grunnkurs som går over tre dager.
Dette er en forholdsvis omfattende utdanning av hundefører som omfatter generell informasjon om programmene og om treningsmetoder. Kurset tar også for seg hvordan hunden reagerer på ulike typer av stimulans under trening.
I tillegg til en teoretisk del består også kurset av en praktisk del hvor fører, under veiledning av instruktør,
arbeider med sin hund. Hunder som skal avlegge prøve må ha bestått sin ferdselsprøve (FP).

FP er en grunnleggende prøve for de hundene som skal utdannes innen IPO systemet.
RIK-ansvarlig i klubben eller figurant skal vurdere hunden i forkant og underveis av trening.
Hunden skal besitte rimelig gode forutsetninger for delta på trening i gruppe C.
De aller fleste hunder av brukshundrase har imidlertid dette.

Så litt om hvordan hver enkelt disiplin utføres innen IPO, som prøve og konkurranseform,
og hva som tillegges vekt ved bedømming:
Gruppe A sporetEt IPO spor skiller seg vesentlig fra våre tradisjonelle bruksspor.
Et IPO spor belønnes gjennom sin presisjon, nøyaktighet og intensitet.
Underlaget kan i utgangspunktet være hva som helst, men er i de fleste tilfeller dyrket mark.
Vinklene (2 i IPO I) er oftest 90° og gjenstandene (2 i IPO I) er relativt små (fyrstikkeske eller lignende).
Hunden skal med et dypt, intensivt og presist søk i sporkjernen,
følge det av sporlegger oppgåtte sporet (selvgått i IPO I).
Her vurderes hundens evne til konsentrasjon i tillegg til søkelyst og selvstendighet.
Gruppe B lydighet Den lydigheten som utføres innen IPO er på forhånd kjent av hundefører.
Her belønnes en hund med temperament og stor arbeidsglede.
Jakter man de virkelige høye poengene må selvfølgelig også presisjon være med.
En hund som utøver presisjon men ingen glede belønnes ikke godt innen IPO.
I denne disiplinen vurderes hundens samarbeidsevne med sin fører.
Gruppe C forsvarsarbeidDette er det momentet som skiller IPO vesentlig fra den type hundesport vi kjenner i Norge. Her skal hund, fører og figurant utøve det på forhånd kjente programmet.
Figuranten er iført en figurantbukse som beskytter,
samtidig som det skaper situasjonsbetingelser av det arbeidet som utføres.
I tillegg til beskyttelsesbukse er også figuranten iført en beskyttelsesarm som hunden skal bite i.
Det er viktig å presisere at hunden ikke biter i «mannen» men i sitt bytte som her er beskyttelsesarmen.
Figuranten bruker beskyttelsesarm for lettere å kunne arbeide med hunden i belastningsfasene.
Her belønnes en hund som med selvsikkerhet viser sine driftsanlegg.
Noe av det viktigste i dette momentet er hundeførers kontroll og lydighet på sin hund.
Her vurderes i første rekke hundens belastbarhet, mot og førbarhet.

 

NKK’s regler og retningslinjer for RIK prøver:

http://web2.nkk.no/no/arrangor+_frivillig/prover/informasjon_om_rik-lisens/