Årsmøte!

Årsmøte avholdes tirsdag 31. mars 20 på Sportyhytta på Verningen.

Frist for innkommende saker og forslag til valgkomiteen er tirsdag 25. februar. Sendes til lenegr@yahoo.no

Innkalling til årsmøtet sendes ut til alle medlemmer på mailadressen som er registrert i medlemsregisteret hos NKK. De som ikke er registrert med mailadresse vil få den tilsendt pr post.

Det vil ikke være noen organisert trening i klubbens regi denne dagen.

Vel møtt!