Årsmøteinnkalling!

Årsmøteinnkallingen ble sendt ut til alle medlemmer på e-posten som er registrert i medlemsregisteret via nkk tirsdag 15. mars. Dersom du ikke har mottatt så send en sms til Lene på tlf 93408789.