Årsmøtet er utsatt!

Årsmøtet utsettes til onsdag 28. april kl 19.00 på Nestun samfunnshus (samme sted) på grunn av de gjeldende smittevernreglene for Larvik kommune. Det blir ikke sendt ut en ny innkalling (årsmøtepapirer), da dere allerede har fått de tilsendt. Vi sender ut en mail til alle med ny møtedato, og påmeldingsfrist i morgen.