Medlemsbladet Appell

Medlemsbladet til hundeklubben, Appell, utkommer med tre nummer pr år, og alle medlemmer mottar bladet enten i papirform eller elektronisk.

Det koster klubben dyrt å trykke og sende ut Appell i papirformat, så vi håper så mange som mulig vil ha bladet på e-post.  Dette vil være til stor hjelp for klubben økonomisk, så meld deg på!

Fordelene ved å få Appell elektronisk er at du mottar bladet ca 2 uker før resten på grunn av tidsbruken med trykking og distribuering, og alle bildene er i farger! Dersom du ønsker å motta Appell elektronisk så må du sende navn og e-postadresse til Elin Larsen på e-post: elinboee@yahoo.no eller på sms til 994 78 125.

Har du lyst til å skrive et innlegg eller sende inn bilder til medlemsbladet så kan innlegget sendes til appell.lohk@gmail.com

 

Dersom du har lyst til å annonsere i Appell så kan du ta kontakt med Appell-kommiteen på e-post appell.lohk@gmail.com