Brukshund

Det trenes brukslydighet hver mandag kl 18.00 som oftest ved klubbhytta i Kilen, men det hender at treningen flyttes inn i drivhuset.

Dersom du har lyst til å delta så kontakt Tom Larsen på tlf 95758702, eller kom nedom i Kilen på en trening.

Dersom treningen er i drivhuset så kan man enten betale sesong for å trene inne (1.1 – 31.12), eller man kan betale drop-in som er kr 100,- for medlemmer og kr 250.- for ikke-medlemmer. Dette vippses over til klubben på 101749 FØR trening. Dersom hunden er med inn døra så regnes det som trening.

Hva er brukshundsport?
– informasjonen er hentet fra NBF’s brosjyre

Det konkurreres i tre forskjellige grener i brukshundsport; Spor, Rundering og Rapport.

Alle tre grener er delt inn i fire klasser, der klasse D er laveste klasse, deretter følger klasse C, B og A. Man rykker oppover i klassene ved å oppnå en viss poengsum.

Hver klasse består av to deler: En lydighetsdel som er lik uansett om man konkurrerer i Spor, Rundering eller Rapport. I tillegg kommer spesialøvelsene som varierer fra gren til gren.

I klasse D og C er budføring med i alle grener, og i klasse B og A er det felt i alle grener. I klasse A kan det deles ut brukscertifikat slik at hunden kan få Brukschampionat. Det arrangeres også Norgesmesterskap og NordiskMesterskap i kl. A. Det er utarbeidet eget regelverk for brukshundprøver. Dette er revidert pr. 1.1.07, og kan bestilles fra Norsk Brukshundsports Forbund (NBF).

Hunden må være 1 år for å starte, og det er krav om bestått karaktertest eller lignende for hunder født etter 30.06.2002.

SPOR – å følge spor er helt naturlig for hunden. Når vi trener og konkurrerer i spor ønsker vi at hunden skal finne og følge et menneskespor gjennom varierende terreng og ulike retninger. Den skal kunne løse selvstendig eventuelle problemer underveis og markere utlagte gjenstander (pinner). I laveste klasse (D) legger fører selv ut sporet. I de øvrige klassene er sporoppgaven ukjent for fører. Det er antallet pinner som hund og fører har med seg tilbake som er grunnlaget for poeng beregningen. Den siste pinnen må finnes for å få bestått. Alder, lengde på sporet og søketid avhenger av hvilken klasse man starter i.

RUNDERING er en søksøvelse som går ut på at hunden skal finne mennesker i skogen. I konkurranse går hundefører i midten (midtlinja) av et ca. 100m bredt område og sender hunden ca. 50m ut i terrenget på hver side for å søke etter mennesker(figuranter). Hunden skal bruke nesen for å finne figurantene og ved hjelp av halsgiving eller et bringkobbel fortelle hundefører at den har funnet en figurant. Det er antall figuranter funnet og hundens innsatsvilje og evne til samarbeid som gir grunnlaget for poengberegningen. Antall figuranter, lengde og søketid på runderingsløypa avhenger av hvilken klasse man starter i.

RAPPORT er en øvelse hvor man sender hunden mellom to hundeførere. Begge førerne går sammen med hunden til et bestemt sted i skogen (stasjon A), derfra tar den ene føreren med seg hunden og går videre til neste sted (stasjon B). Hunden sendes fra stasjon B tilbake til føreren på stasjon A. Når hunden har ankommet stasjon A og fått litt hvile, sendes den til føreren på stasjon B. Etter hvert som man kommer oppover i klassene forflytter fører på stasjon B seg videre innover i skogen, til stasjon C og stasjon D. Hunden sendes tilbake til stasjon A mellom hver forflytning.
I klasse A springer hunden totalt 6100 m (1100+1500+1500+2000). Rapport er en øvelse som kan engasjere flere familiemedlemmer og er fin som kondisjonstrening i hverdagen. I de senere årene er det i Norge ikke blitt avholdt konkurranser i denne øvelsen. I Sverige er dette en relativt stor gren innen bruskhundsporten og det er fullt mulig for oss nordmenn å konkurrere i rapport i Sverige.

BUDFØRING er en øvelse hvor man sender hunden mellom hundefører og en medhjelper. Øvelsen foregår som regel på lydighetsbanen, og avstand mellom hundefører og medhjelper er 50m i laveste klasse (D) og 100m i nest laveste klasse(C). I klasse C avfyres det skudd midtveis. Budføring inngår sammen med spor, rundering eller rapport i de to laveste klassene.

FELT er en søksøvelse som går ut på at hunden skal finne gjenstander i skogen. I konkurranse er feltet et oppmerket, over-tråkket område på 50x50m. Det er lagt ut 4 gjenstander i klasse A og 6 gjenstander i klasse B (hanske, lommebok el.) Man har 5 minutter på å finne 4 gjenstander. Hundefører sender hunden på søk etter gjenstander fra den ene ytterkanten av feltet. Når hunden finner en gjenstand skal den bringe (apportere) den inn til hundefører. Feltsøk inngår sammen med spor, rundering eller rapport i de to høyeste klassene. Feltsøk er en fin mental aktivitet i hverdagen!

LYDIGHET:
En lydig hund gjør samarbeidet mellom hund og fører enklere og hyggeligere. Lydighetsøvelser er en stor del av brukshundprøver, og teller nesten like mye på totalsummen som spesialdelen. Øvelsene er ikke ulike de det konkurreres i på ordinære lydighetsprøver, selv om noen øvelser er annerledes. Her følger en liste over øvelsene i hver klasse, med koeffisientene i parentes:
Kl. D: lineføring (4), gå foran i line (2), dekk under marsj (2), innkalling (2),apportering(4), fritt hopp over hinder (4), fellesdekk (5).
Kl. C: lineføring (4), gå foran i line (3), dekk under marsj (2), innkalling (2), kryp (5),apportering (5), fritt hopp over hinder (4), fellesdekk med skudd (5).
Kl. B: fri ved fot (4), innkalling med stå (4), fremmadsending (4), kryp (4), hals påkommando (2), fritt hopp over hinder (3), apportering av tung gjenstand (3), fellesdekkmed skudd (4).
Kl. A: fri ved fot (4), innkalling med stå og dekk (4), fremmadsending (4), kryp (4),hals på kommando (2), fritt hopp over hinder (2), apportering metall-apport (2),apporteringav tung gjenstand (3), stigeklatring (2), fellesdekk med skudd (3).
(NB: deler av bruksmiljøet arbeider nå for å ta bort kravet om skudd i brukslydigheten)