Årsmøtet!

Årsmøtet avholdes torsdag 30. mars.

Årsmøteinnkallingen blir sendt ut til medlemmene pr epost to uker før møtet på den mailadressa som er registrert inne på nkk.

Frist for innkommende saker er 23. februar, og kan sendes til styret via leder.lohk@gmail.com.